Luontopolku

luontopolku_kuva1

Metsämaan luontopolku on vaihtelevassa harjumaastossa. Se on tehty vanhoja polunpohjia ja metsäajouria seuraten. Luontopolun pituus on noin 8 kilometriä. Luontopolulle voi lähteä Kalliohovista, metsästysmajalta, Paikkasuontieltä, Nahunmäestä tai Kurkisuontieltä Pappilan yläpuolelta. Luontopolun varrella oleva maasto vaihtelee. On suota, harjua, kalliota. Luonnon ihmeenä voi pitää Aapelinprunnia, luonnonlammikkoa korkealla harjulla. Lähellä Aapelinprunnia Lahtisenojan tuntumassa on polku Lahtisenmäkeen, Pauli Salmisen suojelulehtoon. Lehto on alueellamme poikkeuksellinen sekä kasvistoltaan, että eläimistöltään. Alue on arvokas suojeltava metsäkohde ja sovittu jätettäväksi luonnontilaan. Kurkisuontiestä noin puolenkilometrin päässä on Metsämaan metsästysseuran metsästysmaja.

Sen välittömässä läheisyydessä on levähdyspaikka, laavu ja tulentekopaikka. Luontopolun korkein kohta on Riutan kallio, se on 134 metriä merenpinnan yläpuolella. Sieltä avautuukin laaja näköala yli peltojen ja metsien. Kojonjoen varsi, jonka paikoittain voi nähdä luontopolulle, on ikivanhaa asutusaluetta. Kirkon tuntumasta joen varresta on löydetty esineitä, joiden perusteella tiedetään alueella olleen asutusta jo noin 4 000 vuotta ekr. Polun uudemmista vaiheista tiedetään, että osa siitä on ollut aikoinaan asukkaiden kirkkotienä. Seuraamalla opasteita ja puihin maalattuja keltaisia merkkejä pysyt reitillä turvallisesti eksymättä.